"آیات القرمزی" شاعره 20ساله بحرینی که توسط حکومت آل‌خلیفه دستگیرشد، خواندن شعر علیه رژیم آل سعود در میدان "اللولوء" علت دستگیری وی بوده است. پس از بازداشت "آیات القرمزی"، وی را برده و او را مورد شکنجه و تحقیر قرار داده و پس از آن در نهایت پس از چند روز، در تماس تلفنی یک فرد ناشناس، خانواده این دختر ۲۰ ساله اطلاع یافتند که وی در یکی از بیمارستان های بحرین بستری است و در ...، به مدت 4:43