نظامیان آل‌خلیفه با همکاری نظامیان سعودی و اماراتی به مراکز درمانی حمله کردند و کادر پزشکی و درمانی این مراکز را دستگیر و به مکانهای نامشخصی انتقال دادند، تخریب مساجد و حسینیه‌ها همچنان ادامه دارد، در یمن نیز درگیری‌ها میان مخالفان و نظامیان برقرار است و در لیبی احتمال شروع دور جدید حملات غرب پیش‌بینی شده و ...،