بهار خونه علی دیگه به رنگ پاییزه، کاسه خونه چشماش و دلش زغصه لبریزه، انگاری که آسمونم از غصه هاش اشک می ریزه، خسته شده از این زمونه، می خواد دیگه زنده نمونه، سوگواری برای بی بی زهرا (س) توسط کر بلایی حسین سیب سرخی، به مدت 13:34