نغمه خوانی با شور و حال برای تولد حضرت زینب(س) توسط مداح اهل بیت حاج محمود کریمی، سال 1389، چیذر، به مدت 9:56