در این قسمت با چگونگی نفوذ اسلام به اسپانیا از جبل الطارق و گسترش آن با فتح اندلس آشنا می شوید، بخشی از مستند «مسلمانان» با موضوع اسپانیا، قسمت اول، به مدت 10:51