بهار آمد که شعر زندگی را بسراید و نغمه حیات را ساز کند/ در باغ درختان به نماز ایستاده‌اند/ بلبل به دور گل می‌چرخد / و ....، نماهنگی بسیار زیبا و شاد با گویش شیرین ترکی با اجرای ایاز شجاعی ، به مدت 2:51