آشنایی با تلاش های بی دریغ شهید فداکار مهدی زین الدین در جبهه های نبرد، از جبهه های سوسنگرد گرفته تا فرماندهی لشکر 17 علی بن ابیطالب(ع) و عملیات سردشت، در دومین بخش از مستند « فرماندهان - شهید زین الدین» به مدت 9:37