در کشور پرتغال مساجد بزرگی وجود دارد که یکی از آنها مسجد مرکزی لیسبون است، امام جماعت این مسجد شیخ منیر است که از گسترش اسلام حتی در میان خود پرتغالی ها می گوید، بخشی از مستند«مسلمانان» با موضوع پرتغال، به مدت10:28