مصیبت خوانی سوزناک در سوگ بی بی حضرت فاطمه معصومه (س) با نوای سوزناک حاج محمود کریمی. به مدت 11:37