گروهی از افرادی که به صورت گروهی در یکجا به نام شرکت گلدکوئیست به سخت ترین شرایط زندگی می‌کنند که به اصطلاح برای تجارت دور هم جمع شده اند اما غافل از اینکه ....، بخشی از مستند مکث «شرکت‌های هرمی گلد کوئیست»، به مدت 7:52