آشنایی بیشتر با نوع معماری باشکوه و شگفت انگیز روستای ماسوله و صنایع دستی و مشاغل مردم این روستا، در دومین بخش از مستند « روستاهای شگفت انگیز - ماسوله » . به مدت 9:20