ملکه ثریا ارنست پرون را مار ماهی می‌داند، ارنست پرون تحت نظر دکتر زینر، ارنست پرون محرم اسرار شاه، رابطه پرون با وابسته فرهنگی سفارت سوئیس، ایران در حال آبادانی، انگلیس یکی از عوامل اصلی فاسد کردن مسئولان ایرانی، شیطنت بی.بی.سی علیه ایران... برنامه پلی به گذشته با حضور استاد خسرو معتضد، به مدت 7:40