کلیپ مقایسه ی جالب و همزمان ، گلی که " مسی " بعد از دریبل 7 بازیکن ، وارد دروازه ی ختافه کرد با گلی که " دیگو مارادونا " در جام جهانی ‌1986 مکزیک بعد از دریبل چندین بازیکن ، به تیم انگلستان زد ، 2 گلی که بسیار به هم شبیه هستند . به مدت : 00:52 .