در برنامه کاردستی امروز یک کار بسیار زیبا آموزش داده شده که وسیله مناسبی هست برای هدیه دادن به مادر که با چند تکه مقوا و انواع حبوبات درست می‌شه در برنامه آموزش کاردستی برنامه گل آموز، به مدت 5:29