کارلوس کرش با ارسال ایمیل به علی کفاشیان عنوان داشت که تصمیم‌اش برای عدم پذیرش مسئولت در تیم ملی ایران غیر فوتبالی بوده است. او در نامه ای خطاب به کفاشیان نوشت : من با اندوه و ناراحتی زیاد باید انصرافم را درباره دعوت شما ... به مدت 03:05