در این برنامه یک کاردستی ساده و جالب با دانه‌ها آموزش داده می‌شود یک کاردستی مناسب برای بعضی از درس‌های بچه‌های عزیز، یک گل بسیار زیبا با دانه‌های میوه در برنامه آموزش کاردستی از برنامه گل آموز، به مدت 5:35