معروف است که اگر شخصی در ماه رجب یا شب جمعه و ... فوت کند عاقبت به خیر و رستگار می شود، اما آیا حقیقت این است؟... پاسخ این سئوال را از زبان استاد خاتمی خوانساری بشنوید به مدت 2:00