بچه‌های عزیز در این قسمت از برنامه کاردستی یک کار کلاژ آموزش داده شده که از انواع تکه‌های پارچه و کاغذ رنگی استفاده میشه و یک گلدان بسیار زیبا درست شده امتحان کنید حتماً کار زیبایی خواهد شد، به مدت 11:25