سحر آمد از پی شب/ شد روشن چون گلشن دلهای بیداران/ دریاها طوفان سحرها گلباران/ سحر آمد از پی شب به جهان افکنده سحر همه مرغان چمن ... /، نماهنگ بسیار زیبا در روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با صدای اشکان کمانگیر، به مدت 4:08