خاک مهربان من ای وطن وطن وطن / صبح آرزو دمید از کرانه امید/ ای دیار روشنی نور دیده منی/ ....، نماهنگ شنیدنی و زیبا با صدای محمد معتمدی کاری از رضا قاضی درباره ایران سرفراز،