واسه ما که اهل این کهنه دیاریم/ واژه وطن شبیه یک درخت/ ریشه داره از قدیما تا به امروز/ تو پناه امن لحظه‌های سخته / .....، نماهنگ بسیار زیبا و حماسی در وصف ایران سربلند و آباد با صدای حمید خندان، به مدت 3:57