مستندی جذاب با موضوع بررسی پوشش سنتی زنان و مردان ایل بختیاری از پاپوش گرفته تا انواع کلاه ، روسری، چادر، شلوار و ... به مدت6:04