بیان حکم دعا نمودن برای تعجیل مرگ انسان از زبان دکتر سید محسن میرباقری و مقایسه آن با مواقعی که اولیاء خدا از جمله حضرت زهرا (س) از خدا طلب مرگ نموده اند به مدت 2:27