سالهاست که نیویورک و برخی کشورهای آمریکایی میزبان ویروسی کشنده و خطرناک به نام ویروس غرب نیل هستند، جزئیات بیشتر در مورد این ویروس را در این فایل مشاهده کنید به مدت 5:11