آشنایی با فعالیت های فرهنگی مذهبی مهدیه ایرانیان مقیم کانادا و مسجد امام علی (ع) در تورنتو و کیفیت برگزاری مراسم های مذهبی و عزاداری ها در آن از زبان مسئولین ایرانی به مدت 13:52