دخترم! ... بعد من، بعد کوچه های مکه، کوچه های مدینه می آید / بعد زخم جبین بابایت نوبت زخم سینه می آید ... مصیبت خوانی سوزناک با زبانحال حضرت رسول اکرم (ص) خطاب به بی بی فاطمه زهرا (س) در لحظه وفات ایشان، با صدای کربلایی حسین سیب سرخی به مدت 6:32