آموزش کاردستی با انواع کاغذهای رنگی و برش های مقوای رنگی که با کمی ابتکار و خلاقیت کاردستی های زیبا ساخته می‌شود در این قسمت یک مورچه کوچولو و زیبا ساخته شده؛ به مدت:5:20