در این گزارش یک هفته برادران به شما معرفی می‌شود که نه تنها در ایران بلکه در جهان منحصر به فرد هستند و با تلاش و پشتکار فراوان نام ایران سرفراز را پر افتخارتر کرده‌اند و ....؛ به مدت: 3:23