دکتر علیمحمدی از اندیشمندان و استادان علوم فیزیک سال گذشته در یک جنایت تروریستی توسط عاملان موساد به شهادت رسید. "مجید جمالی فشی" عضو شبکه وابسته به موساد و عامل اصلی ترور شهید علیمحمدی چندی پیش توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) به دام افتاد. جمالی فشی از آشنایی خود با سرویس اطلاعاتی اسرائیل و همچنین دیدار با افسران رژیم صهیونیستی اینگونه می گوید... به مدت 12:11 (بخش اول مستند ویندوز قرمز)