برنامه نود مورخ 1389/10/06 - گزیده ای از دیدار دو تیم پرسپولیس تهران با سایپای البرز در هفته بیستم به همراه گفتگو با مربیان و بازیکنان، حاشیه این دیدار. به مدت 02:30