یک روز زندگی با اسرای عراقی نام مستندی است به کارگردانی مجید مجیدی که نحوه نگهداری اسرای عراقی در ایران را به نمایش می کشد. آنچه در قسمت اول می بینید: تیتراژ اول فیلم، بیدار شدن اسیران از خواب شب، استحمام و شستشوی لباسها، آرایشگاه ادوگاه، مطب دکتر در اردوگاه که به درمان اسیران بیمار می پردازد. به مدت 6:54