ادامه قضیه اعاده وام 100 میلیون دلاری از آمریکا در مقابل نفت ایران، ملاقات مصدق با سفیر آمریکا، معمای کمک آمریکا به ترکیه، عدم اعطای کمک به ایران از سوی آمریکا، اهمیت مطالعه اسناد خارجی،و ... ؛ برنامه پلی به گذشته و مرور تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر معتضد؛ به مدت:6:28