بهار فرصت بخشیدن و سبک بالی است/ رهایی از شب تنهایی و تب کینه است / بهار اگر ندمد روح زندگی در ماست / ....؛ نماهنگ بسیار زیبا و دلنشین با صدای علیرضا قربانی؛ به مدت:2:34