در این سریال به وفور به شخصیت زن توهین می شود و منحصرا تحت مقوله طلاق عاطفی ساخته شده است و این رفتار زشت را تبلیغ می کند و اتفاقا اینکه این عنوان نیز یک زمینه چینی استراتژیک برای رساندن خانواده ها به قهقرای فساد است به مدت 9:35