پس از واقعه خونین کربلا، عده ای از آنهایی که در زمان نیاز در خواب غفلت بودند بیدار شدند و در کوفه با نام توابین و به رهبری سلیمان بن صرد خضاعی، به خونخواهی شهدای مظلوم کربلا قیام کردند ... (برگرفته از سریال مختارنامه ) به مدت 2:16