عبدالله بن زبیر به ادعای خلافت مسلمین قیام کرده بود و حجاز در بیعت او بود ولی او شخصیتی کاملا دنیایی و ظاهر بین بود، گوشه ای از شخصیت او را در سکانسی برگزیده از مختارنامه ببینید. به مدت 2:08