سرود شاد و زیبای عموهای فیتیله‌ای «ماشین توی خیابون/ این ماشین درب و داقون/دود میکنه تو کوچه‌ها/ میشینه روی شیشه‌ها...»؛ به مدت:1:42