در جامعه آمریکا وقتی یک سرباز نمی خواهد که با مردم مظلوم و بی گناه بجنگد و آنها را بکشد چه برخوردی با او می شود؟ در این فیلم به پاسخ این سئوال برسید، به مدت 14:11