افتتاح ساختمان جدید سازمان لیگ فدراسیون فوتبال با شوخی‌های آقای سعیدلو، تعطیلی باشگاههای تیر اندازی، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال و حاشیه پررنگ مس کرمان و ذوب آهن اصفهان، توجیه باخت تیم شمشیربازی به بهانه محله برو و بیا، خبرهای خوبی از دوپینگ و ...؛ به مدت:5:10