تصاویری غمگین از عزاداری مردم مسلمان پاکستان در عاشورای حسینی و نمایشی از عشق بی دریغ خویش به تشیع و پیروی از مبانی قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام .