بخش اول از مستند سیاسی «پنجه شیطان» که به بررسی و مقایسه شخصیت های دو رنگین پوست مشهور تاریخ سیاسی آمریکا یعنی باراک اوباما و مارتین لوتر کینگ می پردازد، به مدت 7:08