روزهاي پر التهاب جنگ پر از خاطرات به يادماندني است. خاطراتي که اگر هر روز هم آنها را گوش دهي يا در صفحات تاريخ به دنبال آنها بگردي باز از حلاوت آنها چيزي کم نمی کند... ، قسمت دیگر از خاطرات رزمندگان شجاع و غیور ایران زمین از زبان غلامحسین دربندی؛ به مدت:4:17