نمایش جذاب و دیدنی عجول فیتیله ای که با عجله کردن به هیچ کاری نمی‌رسه و بقیه کارهایش را هم حسابی خراب می‌کنه و ...؛ به مدت:3:21