قسمت دیگری از انیمشن جذاب و طنز اُگی و سوسک ها و این قسمت ماجرای تنهایی یک سوسک پس از گرفتار شدن همدستانش به دست یک پیر زن و ... به مدت 6:46