لحظه آزادی فرزاد و اثبات بی گناهی اش میرسد اما بازهم ماسون ها زودتر دست به کار شدند و فرزاد... گویا ماسونها همیشه یک قدم جلوتر حرکت می کنند ... (قسمتی از سریال قلب یخی به همراه تیتراژ متفاوت و زیبای آن در قسمت نهم) به مدت 7:32