در مراسم تودیع و معارفه وزیر امور خارجه ، متکی وزیر سابق امور خارجه حاضر نشد و صالحی سرپرست جدید وزارت امور خارجه از برنامه هایش گفت ، رحیمی معاون اول رییس جمهور نیز پیرامون برکناری متکی افزود ... به مدت 03:32