عبدالله بن زبیر برای خلاصی از تعرض امویان به مکه ناچار بود تا با افراد نامی و جنگاوری چون مختار توافق کند ، به همین دلیل از هیچ کوششی برای جلب حمایت مختار کوتاهی نکرد . به مدت 4:53