سکانسی برگزیده از سریال مختارنامه و تشریح چگونگی حمله وحشیانه سپاه یزیدیان به مدینه منوره و تدارک برای لشکرکشی به حرم امن الهی مکه باتوجیه سرکوب آل زبیر . به مدت 3:04