« آخرین سرباز اربابه شبیه رقیه بی تابه وای وای وای / بابا اومده به دنبالش عمه اومده به دنبالش وای... » مراسم سینه زنی شهادت امام سجاد سلام الله علیه با صدای حاج محمود کریمی به مدت 9:10