دوربین امین همه لحظه ها را ثبت میکند... صحنه هایی از حقیقت ماجرای قتل زن و دختر حامد... ! مشاهده این کلیپ برای افراد زیر 12 سال توصیه نمی شود! ... به مدت 4:30